Ortaokul

ORTAOKUL

Kırşehir Bil Koleji Ortaokulunda uygulanan ortaokul sistemi öğrenciyi merkez alarak onlara kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olağanı sunuyor. Böylece Kırşehir Bil Koleji Ortaokulu öğrencisi sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. Kırşehir Bil Koleji Ortaokulu yeni nesil eğitim yaklaşımıyla, özgün ve öğrenci odaklı eğitim sistemiyle ön plana çıkıyor. İlgi ve Yetenek Dersleri ile öğrencilerin akademik, sosyal, kişilik ve psikolojik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla eğitime yeni bir bakış açısı getiriyor. Yaptığı her yeni uygulamayla eğitimde başarıdan başarıya koşan Kırşehir Bil Koleji Ortaokulu öğrencileri, bu çok yönlü eğitimle hem sınavlara hem de hayata en yetkin şekilde hazırlanıyorlar.
Sosyal odaklı + Proje tabanlı + Beceriye dayalı olarak kurgulanan sistemde “Sanat Eğitimi, Drama, Ekoloji, Yaratıcı Yazarlık, Mucit Atölyesi, Akıl Oyunları, Düşünme Becerileri” dersleriyle öğrencileri dünya vatandaşı olarak hayata hazırlıyor. Bu sayede öğrenciler, temel müfredat derslerinde gösterdikleri başarılar da gitgide artıyor.