İlkokul

ILKOKUL

BİL lkokulu, eğitim sisteminin temelini oluşturan PYP (PrimaryYears Program-İlk Yıllar Programı) ile sevgi, saygı, hakkaniyet, bilim ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor, kültür, etkinlikleri ile yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.
Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından Türkçe ve İngilizce olarak sürdü­rülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren İngilizce, Bilgisayar-Yazılım, Drama, Satranç, Spor ve Sanat eğitimi almaktadır.