ÖĞRENME ORTAMLARI FARKLILAŞIYOR!

ÖĞRENME ORTAMLARI FARKLILAŞIYOR!

Günümüzde, nitelikli insanlara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır ve toplumların nitelikli insan güçleri de ancak nitelikli bir eğitim ile sağlanabilir. Ama şu da bilinen bir gerçektir ki her birey, özellikleri bakımından birbirinden farklılık göstermektedir. Dünya genelinde son yıllarda sıkça çalışılan farklılaştırılmış öğretim ile farklı nitelikteki bireylerin eğitimi gerçekleştirilmektedir. Bu; sadece belli özelliklere sahip öğrenciler için değil, sınıf içindeki tüm öğrencilere ulaşmayı sağlaması ve çağın gerektirdiği niteliklerin bireylere kazandırılması açısından eğitim sistemine katkıda bulunacak önemli bir gelişme olarak görülmektedir.

Beynin fonksiyonları üzerine çalışan, bilim insanı olan Gardner (1997); bireyde öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ona verilen görevlerin hazır bulunuşluk düzeyine göre olması gerektiğini bilimsel çalışmalarıyla desteklemiştir. Aynı zamanda, insanların düşünme biçimlerinin birbirlerinden farklı olduğunu öne sürerek çoklu zekâ teorisini geliştirmiştir. Gardner, insanda 8 zekâ türünün olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre bireylerde; sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, fiziksel-bedensel, sosyal-bireyler arası, özedönük-bireysel ve doğa zekâsı türleri bulunur. Örneğin bir öğrenci, matematik problemlerini çözmeye yatkınken düşündüklerini yazılı metne edebî bir dille dökmede yetersiz olabilir. Aynı şekilde müziğe ilgisi olan ve müzikle öğrenebilen bir öğrencinin spor faaliyetlerinde başarılı olamaması da mümkün olabilir. Bu durum, bireyin hangi zekâ türüne yatkın olduğuna bağlıdır. İşte bu öğrencilerin hepsine ulaşabilmek için “farklılaştırılmış öğretim” kavramı ortaya çıkmıştır.

Öğretimde yeni bir yönelim olan farklılaştırılmış öğretim; hazır bulunuşlukları, ilgileri, yetenekleri, öğrenme stilleri, ihtiyaçları ve akademik başarıları bakımından birbirinden farklı özelliklere sahip olan öğrencilerin tamamına uygun bir eğitim ortamı sağlamayı amaçlayan öğretim yaklaşımıdır. Bu öğretim, sınıftaki her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre tasarlanarak aktif katılımı sağlamaktadır. Gregory & Chapman (2002) ise farklılaştırılmış öğretimi, öğretmenlerin sınıflarındaki farklı öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yanıt verebilecek planlama yapmalarına imkân tanıyan bir felsefe olarak tanımlamaktadır. Bu felsefenin temelinde, her öğrenenin ihtiyaçlarının karşılanması bulunmaktadır.

Farklılaştırılmış öğretimin amaçları şunlardır (Heacox, 2002; Anderson, 2007; Theisen, 2002; Hall, 2003; Kommer, 2004; Chen, 2007 akt. Karadağ, 2010):

  • Öğretim programının öğeleri olan içerik, süreç ve ürünü esnek bir şekilde farklılaştırmak,
  • Çeşitli öğretim ortamları ile öğrencilerin öğrenme yaşantılarını zenginleştirmek,
  • Öğretmenlerin rehberlik yapmaları vasıtasıyla öğrencilere öğrenme sorumluluklarını kazandırmak,
  • Bireysel farklılıkları ne olursa olsun, her öğrencinin öğrenme seviyelerini en az bir seviye üste taşımak ve anlamlı öğrenmeyi sağlamak,
  • Öğrenmeye aktif katılımı sağlamak,
  • Tüm öğrencilerin; aynı konuyu aynı öğretim yöntemi ve aynı etkinlikle çalışmasına gerek kalmadığını kabul etmek,
  • Öğrencilerin ihtiyaçları, öğrenme stilleri ve ilgilerine göre tercih edebilecekleri etkinlikler tasarlamak,
  • Öğrencilerin ihtiyaç ve ilgilerine göre benzer ya da farklı özellikteki arkadaşlarıyla çalışabilecekleri esnek grup çalışma grupları oluşturmaktır.

Sınıfında farklılaştırılmış öğretimi uygulamak isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği çok sayıda strateji bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri; istasyon, merkezler, ajanda, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, giriş noktaları, öğrenme sözleşmeleri ve katlı öğretimdir. Sınıflarınızdaki farklı öğrenme hızlarına sahip ve farklı öğrenme stilleri ile öğrenebilen öğrencilerinize bu öğrenme stratejilerini kullanarak, oluşturduğunuz öğrenme ortamları ile tüm öğrencilerinizin konuyu anlamasını sağlayarak sınıfınızda tam öğrenmeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Farklı ve yaşayan öğrenme ortamları için geç değil, her gün öğrencilerinize değer katmak için yeni bir gündür.

Elif DOBRUCALI

BİL Koleji İlkokul Koordinatörü

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir