Makaleler

makaleler

NEDEN POZİTİF DÜŞÜNCE? NASIL ÇOCUK?

İçimizden gelen davranışlarımızda gözlemlenebilen bir duygu olarak tutumu tanımlayabiliriz. Sihirli yanı ise geleceğimize şekil vermesidir. Bizler tutumlarımızı vücut dilimizle yüzümüzdeki mimikle anlattığımızdan bulaşıcı bir yanı da vardır. Ancak uzun sürmez bu durumun üzerimizden gitmesi, içimizden dışımızdakilere elbette yansıyacaktır. Olumlu tutumlar ise düşüncelerin genişlemesi ve ilerleme kaydetmesi için ön koşuldur. Yaşama açılan pencerelerimiz, düşüncelerimizle şekillenir....

2018 YKS DEĞERLENDİRMESİ

Bil Koleji ailesi olarak 2018 YKS sınav tecrübesini yaşadıktan sonra, 2019 yılı YKS sınavına girecek öğrencilerimize yönelik bilgilendirme amaçlı sınav değerlendirmesi yaptık. İlk önce 2018 YKS sınav sisteminden kısaca bahsedelim. YKS SİSTEMİ Bildiğiniz üzere YKS sınavı iki oturumdan oluşmaktadır: TYT: TYT’de her aday için sadece bir puan hesaplanır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)dır. AYT: Bu sene adaylar, Yabancı...

ÖĞRENME ORTAMLARI FARKLILAŞIYOR!

Günümüzde, nitelikli insanlara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır ve toplumların nitelikli insan güçleri de ancak nitelikli bir eğitim ile sağlanabilir. Ama şu da bilinen bir gerçektir ki her birey, özellikleri bakımından birbirinden farklılık göstermektedir. Dünya genelinde son yıllarda sıkça çalışılan farklılaştırılmış öğretim ile farklı nitelikteki bireylerin eğitimi gerçekleştirilmektedir. Bu; sadece belli özelliklere sahip öğrenciler...

OKUL ÖNCESİNDE OKUMA YAZMA EĞİTİMİ

Son zamanlarda en çok tartışılan başlıklardan biri okul öncesi dönemde okuma yazma eğitiminin ne derece doğru olduğu. Günümüzde yapılan öğrenci merkezli eğitim ile çocuk merkeze alınarak çocuğa uygun okuma yazma programı hazırlanmaktadır. Çocuktan yetişkin okuyucular gibi dikkat ve odaklanma becerisi beklemek yerine onun dikkat düzeyine uygun yöntemlerle okuma yazma öğretilmektedir. Çocuğa hiç bilmediği...

TEKNOLOJİYE BAĞ(IM)LI MIYIZ?

Gelişen teknoloji, satın alma gücünün artması ve ucuzlayan fiyatlar ile birlikte her evde kullanılan teknolojik aletlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlerimizde birey sayısından fazla akıllı cihazların yer alması teknolojinin giderek hayatımızı ele geçirdiğinin kanıtıdır. Artık her evde bir hatta iki adet akıllı TV, kişi başına kullanılan akıllı telefon, tablet, laptop, PC ve akıllı...

İZLEMELİ Mİ?

Çocuklar kaç dakika ya da saat televizyon izleyebilirler? Anne-babalardan en sık duyulan sorulardan biriydi eskilerde.’’ İzlemeseler olmaz mı?’ sorusuna anne babalardan gelen yanıtlar ise zengin. Renkleri şekilleri öğreniyor, sıkılıyor, başka bir meşguliyet bulamıyor diye samimi ifadeler ile dolu cevaplar aklımda kalanlar. Televizyon olmadan olamaz diye düşündüğümüz ev ortamları çok uzak bir geçmiş olmasa da...

YABANCI DİLLE ÖĞRETİM Mİ? YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Mİ?

Bu sayıdaki yazıma dünyanın en genç profesörü unvanı olan, ünlü kuramsal kimyacı, moleküler biyolog ve eğitimini yıllarca yabancı dilde alan Oktay Sinanoğlu hocamızın bir cümlesiyle başlamak istiyorum. Kendisi 10 Ocak 1999 yılında bir gazete ile yapmış olduğu söyleşide “Yabancı Dil öğrenmenin yolu, sadece yabancı dilde eğitimle mümkün olsaydı, aklı başında her ülke yabancı...

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

İnsanların sağlıklı iletişim kurabilmeleri için davranışların temelinde yatan değerlerin kazanılması oldukça önemlidir. Bu davranışların erken çocukluk döneminde kazandırılması gerekmektedir. Okul öncesi dönemde alınan eğitimin çocukların gelecekteki kişilik yapısına büyük ölçüde etkisi olacağından bu dönemin en doğru ve en verimli geçirilmesi gerekir. Çocukların sosyal gelişimlerinde oldukça önemli bir yere sahip olan sosyal beceri, sosyal gelişim ve...

BİL’DE KALİTELİ OKUMA EĞİTİMİ İLE BİLİNÇLİ OKURYAZARLAR YETİŞİYOR

Bilgi birikiminin temel amacı sayılan okuma, eğitim süreçlerinde ve toplumsal konularda bilgi kazanımının temel yollarından biridir. Birey, iyi bir okuyucu değilse eğitim sürecinde birçok zorlukla karşılaşacaktır. Okumak demek, kelimeleri ya da cümleleri görmek değildir; okuyabilmek, özellikle anlayarak okuyabilmek için görmenin ötesinde bir takım zihinsel etkinlikler gereklidir. “Okuduğunu anlamak için kelimelerdeki anlamı basit bir şekilde yakalamak...

LGS, OKS, SBS, TEOG DERKEN YİNE YENİ SİSTEM LGS

Nedir LGS? LGS yani Liselere Geçiş Sistemi Sınav 8. sınıfta başlıyordu ama çocuklar 6. sınıftan itibaren bir yarışa giriyordu. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak, öğrencilerin akademik dersler dışında çok yönlü gelişmelerini ve bunlara zaman ayırmalarını sağlamak için stresi kaldıracak basit, kolay ve anlaşılır bir sistem getirmek amaçlandı.Yeni sisteme göre öğrenciler sınava girmek zorunda değiller. Öğrencinin ilköğretimde geçirdiği...

21. Yüzyılda Kodlama Eğitimi

Kodlama eğitiminin anaokulu seviyesinde başlaması çocukların analitik, algoritmik, sistematik, eleştirel ve çözüm odaklı düşünme becerilerinin gelişmesinde önemli bir faktördür. Kodlama eğitimi sayesinde algoritmik düşünme becerisi gelişen öğrenciler, yaşam içinde karşılaşacakları problemlere yönelik çözüm odaklı davranmayı öğrenmektedir. Kodlamanın temelinde algoritma yatmaktadır. Algoritma herhangi bir işin detaylı planını oluşturmayı sağlamaktadır. Bir programı yazmadan önce algoritmasını oluşturmamız...

Müfredatta STEM Eğitimi Yaklaşımı

“STEM” İngilizce kök anlamına gelmektedir. Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) anlamına gelen İngilizce kelimelerin baş harflerinin yan yana gelmesinden oluşuyor. Eğitim öğretim müfredat çalışmalarımız sınav odaklı uygulanmaktadır. STEM yaklaşımında öğrenciye soru sorulurken dört temel alanda bilgi öğretimi sağlanmaktadır. STEM, öğrencilere bilgiyi tüm disiplinleri bir arada kullanarak öğretmeyi sağlayan bir yaklaşımdır. STEM eğitimi derslerin disiplinler...

Çocuklarda Uyku Sağlığı ve Etkileri

Uyku sağlığı; çocuğun uygun alışkanlıkları geliştirerek uyku saatlerine ilişkin sorun yaşamaması, kaliteli uyku uyuyarak ve dinlenmiş olarak güne başlayıp üretken olabilmesidir. Ailelerin ve öğretmenlerin çocukların uyku sağlığına ilişkin bulguları değerlendirmesi gerekir. Bunlar; sabahları kolay uyanma, güne dinç ve istekli başlama, kahvaltı yapmada istekli olma, okulda gün boyunca uyanık olma, konsantrasyon sorunu yaşamama, okuldan...

Sağlıklı ve Güvenli Okul

Kaliteli ve farklı eğitim modelleriyle çocuklarımızın geleceğini şekillendiren, çocuklarımızı hayata; eğitim, öğretim, kültür, sanat, spor, etkinliklerle bağlayan bir okul düşünün. Hatta bunları yaparken her bir çocuğun ayrı bir birey olduğunu bilen ve kişiye özel yaklaşımlarla metot geliştiren bir okul olsun. Artık sadece bunlar yeterli değil! Bunların yanında çocuklarımızın sağlığına ve güvenliğine, birer ebeveyn...

İlkokulda Çevre Eğitiminin Önemi

Günümüzde sağlıklı bir çevrede yaşamak, temel insan haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. Bu amaçla öğretmen ve öğrencilerin en iyi şekilde bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Eğitim, çevreye yönelik amaçları ile insana çevre bilincini, doğa sevgisini, hayvan sevgisini kazandırarak bunun gelişimine katkıda bulunur. Eğitimin amacı, kişiye sadece belirli konularda davranış...

Yabancı Dil Eğitimi

Teknolojik açıdan değişimin, gelişmenin her şeyin ötesinde olduğu 21. Yüzyılda yabancı bir dile hâkim olmanın önemi kuşkusuz hat safhadadır. O yüzdendir ki yabancı dil eğitiminde büyük atılımlar yapmak, yenilikçi yaklaşımlarda bulunmak ve “Bu işi nasıl ileri boyutlara taşırım?” sorusuna cevap aramak, bu branşın içerisinde olan tüm eğitimcilerin görevi olduğuna inanıyorum. Geçmişte hatalı olan...

Çocuklarımız Nasıl Öğreniyorlar?

Anneler çocuklarının bilgileri yaşayarak kendi deneyimleriyle elde etmelerini nasıl karşılıyorlar? Oyun oynayarak sokakta veya parklarda geçen zaman dilimleri çocuğun hayatında ne kadar yer kaplıyor? Çocuğun yaşayarak öğrenmesine televizyon ya da bilgisayar oyunları mı engel oluyor? Peki ya anneler neyi seçiyor? Çocukların televizyon başında evde oturmasını mı yoksa sokakta, parkta özgürce oyun oynayabilmesini mi? Çocuğun...

Eğitim – Öğretim Sürecinde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

Eğitim-öğretim niteliğini sağlamada en önemli aşamalardan biri ölçme ve değerlendirme işlemleridir. Ölçme değerlendirme işlemi sayesinde amaçlarımızı ve hedef davranışlarımızı yeniden gözden geçirmiş oluruz. Öğrenilen konulardaki eksikleri tespit ederek öğrenilecek dersleri yeniden planlama imkânına sahip olmamıza yardımcı olmaktadır. Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize etkili geri bildirimler verebiliriz. Eğitim-öğretim programlarını yeniden yapılandırma imkânına...

Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitiminin Önemi

Okul öncesi dönemde öneminin çok farkında olunmadığı için sanat eğitimi çalışmalarına, yeteri kadar yer verilmediği gözlenmektedir. Çocukların büyük bir kısmı sanat derslerinden keyif almakta ve eğlenerek öğrenmektedirler. Eğlenirken hayal güçlerinin sınırlarını genişletmekte ve kendilerini çeşitli sanat ürünleriyle ifade edebilmelerine fırsat verilmektedir. Sanatın sadece özel yeteneği olan çocuklara verilmesi gereken bir eğitim olarak görülmemesi, okul öncesi...

Kaygısız Olmaz

Kişiler, çalışma koşulları uygun olamadığında, işlerini severek yapamadıklarında ya da problemleriyle ilgili olarak uygun başa çıkma davranışları göstermedikleri zamanlarda da tükenmişlik belirtisi gösterebilirler. Günümüzde bilginin artması ve bu bilgi birikiminin yayılması, eğitim-öğretim sürecindeki ergenlerin değişen koşullara uyum sağlamada çeşitli zorluklar yaşamasına yol açmakta ve bunlarla uygun bir şekilde başaçıkmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamda,...

Değişen Öğrenme Algısı

“Çağımızda eğitim, okumayı bilen, ama neyin okunmaya değer olduğunu bilmeyen geniş bir kitle oluşturdu. ”G.M. Trevelyan Hayatımız boyunca bir takım kararlar alırız. Daha iyisini yapmak, başarmak, daha iyi bir yaşam için ve dolayısıyla mutlu olmak adına bir şeylere niyet ederiz, hedefler koyarız. Yeni çağda öğrencilerin öğrenme süreci neden aynı değil? Öğretmenlerin değişen ve...

Gelişim Hedeflerinize Ulaşmak

Hepimizin yaşamı boyunca imrenerek baktığı, örnek aldığı başarılı kişiler vardır. Onlardan ilham almak isteriz ve yöntemlerini, ilerledikleri yolları araştırır dururuz. Ve şunu farkederiz ki, başarılı insanların bir çok ortak özelliği bulunmakta, doğru adımları atmak için aynı yolları kullanmaktalar. Hayatımız boyunca bir takım kararlar alırız. Daha iyisini yapmak, başarmak, daha iyi bir yaşam...

Sanatla İyileşmek

İnsanın toplumda varolma savaşının ilk adımıdır eğitim.. Hayata alışmaya çalışırken büyüklerimizi taklit ederek başlarız ayaklarımız üstünde durmaya. Taklit yoluyla öğrenme kişinin yorumuyla beraber karakter oluşumunu tetikler. Kişi, çocukluk yıllarında dış dünyadan etkilenme sonucunda, taklit yeteneğini kullanarak canlandırma yaparken, hayal dünyasından kattıklarıyla da oyunlarını zenginleştirmektedir. Biyolojik gelişimine paralel olarak, zamanla oyunlarında hayal unsuru azalarak,...

TEKNOLOJİK ÖĞRETMEN

Teknolojinin ilerlemesi ve bilgiye erişimin her geçen gün kolaylaştığı zamanımızda öğretmen tanımlaması da değişiyor. Öyle de olmalı. Öğretmen sadece derse giren, bilgiyi veren ve anlatan kişi değil; aynı zamanda bilgiyi en kolay, hızlı ve farklılaştırılmış eğitim metotları kullanarak her öğrencinin anlayacağı şekilde aktaran bir rehberdir. Başarı, her öğrencinin içinde keşfedilmeyi bekleyen bir cevher gibidir....

ÇOCUĞUMUN İNGİLİZCESİ NE KADAR İYİ?

Başlıktaki bu soru, İngilizce öğretmenlerinin en sık karşılaştığı sorulardan biridir. Bu soruya önceleri dünyada en çok tanınan İngilizce seviye ölçeği CEFR (Common European Framework of Reference) ile yanıt verilebiliyordu. Buna göre çocuklarımız A1-A2-B1-B2-C1-C2 seviyeleri ile dereceleniyordu. Bu seviyelerin altındaysa hiç İngilizce bilmiyor anlamına mı geliyordu? Ya da A1 seviyesindeki iki öğrenci aynı dil becerilerine...