Yabancı Diller

Yabancı diller eğitimi, tüm düzeylerde -Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Temel Lise-Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülmektedir. Yabancı dil eğitim sistemimiz öğrenci merkezli olup etkinlik tabanlı modern eğitim anlayışıyla bütün çocuk gelişimini destekleyerek ve dil öğrenmeyi zevkli hâle getirerek yabancı dili aktif olarak kullanabilen bireyler yetiştirir. Yabancı dil hedefimiz, öğrencilerin edindikleri dil yapılarını okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinde aktif olarak severek ve öz güvenle kullanmalarını sağlamaktır. Küreselleşen dünyamızda tek bir yabancı dilin yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle, öğrencilerimizin çagın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletisim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dil eğitimine büyük önem veren okulumuzda 5. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil eğitimine başlanmaktadır. Öğrencilerimiz Almanca, İspanyolca, Rusça ve Çince’yi ikinci yabancı dil olarak öğrenirler.